Στα κοινωνικά δίκτυα, ο Συνασπισμός προωθείται από τις σελίδες των εταίρων.
Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμών με το όνομα του συνασπισμού
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια και των 2 πολιτικών σχημάτων.

Κοινωνικά Δίκτυα των δύο Εταίρων

YouTube

YouTube

Videos της
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ

Facebook

@dimiourgiaxana

Ιστοχώρος

dimiourgiaxana.gr

Twitter

@DimiourgiaXana

Instagram

@dimiourgiaxana
YouTube

YouTube

Videos της
ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ

Facebook

@neadexiagr

Twitter

@neadexiagr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

Μενού

Image
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Σ Υ Ν Α Σ Π Ι Σ Μ Ο Σ
Φιλελεύθερων Πατριωτών Μεταρρυθμιστών

© Μάιος 2022 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

Όροι χρήσης - Πολιτική απορρήτου

* Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος *

* Απαγορεύεται η χρήση και αναδημοσίευση γραφικών υλικών χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των πολιτικών σχημάτων *