ΘΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ;

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ!

ΘΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ;

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ;

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Είναι δύσκολο για έναν πολίτη σήμερα να συνεισφέρει οικονομικά σε ένα κόμμα. Και με το δίκιο του, καθώς η εμπιστοσύνη έχει χαθεί: τα τελευταία 40 χρόνια, τα κόμματα δυστυχώς αποδεικνύουν με κάθε τους έκφανση ότι δεν θεωρούν τα χρήματα των φόρων των πολιτών, ιερά, όπως θα 'πρεπε.

Στην ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ έχουμε αυτή την αντίληψη: κάθε Ευρώ που προέρχεται ή δίνουμε εμείς οι ίδιοι στον συνασπισμό μας, είναι για μας ιερό, κατ' αρχήν διότι προέρχεται από χρήματα που παράγουμε με την εργασία μας. Είτε κάνουμε χορηγία, είτε προσφέρουμε με τον πολύτιμο χρόνο μας για να δώσουμε στους πολίτες μια τίμια και ηθική εναλλακτική στις εκλογές, ξέρουμε να εκτιμούμε την αξία της προσφοράς και ξέρουμε πως θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της χώρας μας.

Η συμμετοχή μας στις εκλογές έχει τεράστιο κόστος, που υπολογίζεται, απλώς και μόνο για την συμμετοχή μας, χωρίς δηλαδή έξοδα προώθησης ή εκδηλώσεων, σε περίπου 200.000 Ευρώ! Έτσι, βασιζόμαστε πολύ στις δωρεές των φίλων και μελών μας, διότι η ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ δεν έχει ούτε κρυφούς υποστηρικτές, ούτε κρυφούς πόρους. Στηριζόμαστε επίσης, από άπειρες ώρες εθελοντικής εργασίας των στελεχών και των εθελοντών μας, ώστε να μειώνουμε το κόστος λειτουργίας μας στο ελάχιστο.

Οι συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα εκπίπτουν του φόρου εισοδήματος. Η απόδειξη κατάθεσης χρησιμοποιείται σαν τεκμήριο κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του δωρητή (λεπτομέρειες για την σχετική νομοθεσία ακολουθούν παρακάτω).

Αν θέλετε κι εσείς να στηρίξετε την προσπάθειά μας για την Ελλάδα που μας αξίζει, μπορείτε να το κάνετε στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθειά σας!

Κατάθεση σε τράπεζα
ΙΒΑΝ
BIC/SWIFT
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
GR4501720300005030108853853
PIRBGRAA
EUROBANK - ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
GR0502600950000510201539369
ERBKGRAA

Μετά την κατάθεση είναι απαραίτητο, για λόγους γρήγορης διοικητικής και λογιστικής τακτοποίησης της δωρεάς, να σταλεί με θέμα “Κατάθεση Δωρεάς” και η επισύναψη του αποδεικτικού κατάθεσης (εικόνα ή pdf), στη διεύθυνση ethniki.dimiourgia -A- gmail.com

Στο κυρίως περιεχόμενο παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο Καταθέτη
  • Κινητό Τηλέφωνο
  • Κόμμα (ΔΞ, ΝΕΔΕ, Φίλος/η)
  • Ποσό Κατάθεσης
  • Τρόπος Πληρωμής
  • Χρήση Δωρεάς

Για την χρήση της δωρεάς, παρακαλούμε σημειώστε π.χ.:

  • Γενική Δωρεά
  • Εκλογική Ενίσχυση Υποψηφιότητάς μου (εάν είστε υποψήφιος)
  • Εκλογική Ενίσχυση άλλου υποψηφίου (ονοματεπώνυμο)
  • Άλλη οδηγίαΥπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο, μόνο ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά σε υποψήφιο βουλευτή ή πολιτικό κόμμα.. Η νομοθεσία ορίζει τα εξής:
“Η χρηματοδότηση γίνεται με ονομαστικές καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κομμάτων. Η χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί.”.
“Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.”

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις αυξημένα κίνητρα για χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και ευρωβουλευτών, έχουν πλέον τα φυσικά πρόσωπα φορολογούμενοι (ΠΡΟΣΟΧΗ: απαγορεύεται η χρηματοδότηση από νομικά πρόσωπα), διότι το ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για δωρεές προς τους συγκεκριμένους φορείς αυξήθηκε στο 20% (από το 10% που ίσχυε μέχρι πρόσφατα).
Μοναδική προϋπόθεση είναι, οι δωρεές να υπερβαίνουν στην διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 €, αλλά να μην υπερβαίνουν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου. Σε περίπτωση που υπερβαίνουν το τελευταίο όριο, εκπίπτονται μέχρι του ορίου αυτού. Σημειώνουμε ότι:
Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Η ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Δηλαδή, οι δωρεές είναι μεν αφορολόγητες, αλλά επιπλέον εκπίπτονται εξολοκλήρου (100%) μέχρι ένα σημείο από τον ετήσιο φόρο εισοδήματος του δωρητή (μέχρι το 20% του φόρου). Η δωρεά μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η παράταξη.
Η καταχώρηση των ποσών των δωρεών γίνεται στον κωδικό 055/056 (για κόμματα και συνασπισμούς) και 057/058 (για υποψηφίους) του Εντύπου Ε1 (Φορολογίας Εισοδήματος) στην φορολογική δήλωση του έτους 2024 του δωρητή. Επίσης ταυτόχρονα οι δωρητές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (τεκμαρτές δαπάνες).
Υγ. Ο δωρητής να γνωρίζει όμως ότι θα πρέπει να κρατά αντίγραφο της τραπεζικής συναλλαγής (των καταθέσεων) διότι όταν θα υποβάλλει την φορολογική δήλωση, το taxis την κλειδώνει ενόψει της εκκαθάρισης και ζητάει να αποστείλει για έλεγχο τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο τμήμα φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει, επικοινωνήστε μαζί μας .

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Μενού

Image
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Σ Υ Ν Α Σ Π Ι Σ Μ Ο Σ
Φιλελεύθερων Πατριωτών Μεταρρυθμιστών

© Μάιος 2022-2023 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

Όροι χρήσης - Πολιτική απορρήτου

* Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος *

* Απαγορεύεται η χρήση και αναδημοσίευση γραφικών υλικών χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια των πολιτικών σχημάτων *